Verktygslåda

På denna sida finner du ett bruttomaterial som är tänkt att kunna anpassas efter den målgrupp du ska presentera materialet för eller jobba med. Materialet utgår från de brännbara frågorna i fokus, där du kan plocka de frågeställningar och områden som passar bäst för tillfället. Detsamma gäller illustrationer, filmer, grafer, infografik mm. Ett bra tips är att starta med Jämnt ska vara jämt-testet och avsluta med aktuella reflektionsfrågor för att skapa engagemang i gruppen.

PPT byggd på de 7 brännbara frågeställningarna

Meningen med denna PPT är att du utifrån bruttomaterialet (55 sidor) plockar de sidor som känns relevanta till den målgrupp du ska presentera för.

Ladda ner PowerPoint

Illustrationer/serierutor som lyfter fram problematiken på ett intresseväckande sätt

Dessa illustrationer (ritade av Ellen Ekman) kan du lägga in i det anpassade material du tänker ta fram, tänk dock på att varje illustration är knuten till en brännbar fråga.

Ladda ner illustrationer

Filmer som sätter fingret på problematiken

I dessa korta filmer (framtagna av Dramalogen) i sketchform dramatiserar vi några av de brännbara frågorna. Förslagsvis används filmerna för att starta en diskussion runt en fråga.

Titta på filmerna

Infografik som åskådliggör och förtydligar siffror och statistik bakom frågorna

För att enkelt åskådliggöra och illustrera viktig statistik och lyfta fram konsekvenserna av jämlikhet och jämställdhet finns ett antal infografik för varje fråga.

Ladda ner infografik

Jämnt ska vara jämt-testet som skapar interaktivitet hos deltagarna

Genom att svara på frågorna testet får du en bra utgångspunkt var gruppen står kunskaps – och attitydmässigt. Du kan välja att lägga in frågorna var för sig eller starta diskussionen med att göra hela detta test.

Gör Jämnt ska vara jämt-testet