Creative commons

Denna webbplats och dess subdomäner har en licenspolicy, enligt vilken du har möjlighet använda texter och bilder (dock inte alla) i andra sammanhang.

 

Du har möjlighet att bearbeta texter och bilder (som ingår i licenspolicyn) under förutsättning att du:

  • anger upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger.
  • inte använder text eller bild för kommersiella ändamål

 

Undantag i licensen

Visst material är undantagna denna generella licens:

  • bilder som identifierar personer får inte spridas till andra kanaler.
  • om upphovsmannen har indikerat en annan licens så gäller den istället. I dessa fall står det ”Licens: namn” vid text eller bild.