Jämnt ska vara jämt-testet

Har du koll på om vi är jämställda och jämlika i Halland? Testa dig själv för att se hur bra koll du har. Diskutera gärna med dina kollegor och vänner.

Fråga 1

Hur mycket skiljer sig medelinkomsten (netto) per år mellan män och kvinnor 18-64 år i Halland?

Fråga 2

Hur många procent av unga kvinnor (16-24 år) uppger att de utsatts för sexualbrott?

Fråga 3

Hur stor andel av hallänningarna (som har jobb) arbetar i en jämställd bransch – alltså där 40-60% är män/kvinnor?

Fråga 4

Hur stor andel av dem som väljer högskoleförberedande program i Halland har högutbildade föräldrar?

Fråga 5

Hur många procent av dem som valts in till Kommunfullmäktige i Halland är utrikes födda?

Fråga 6

Hur stor del av föräldraledigheten i Halland tas ut av män?

Fråga 7

Hur stor andel av unga, 18-29 år, i Halland uppger att de har ett nedsatt psykiskt välbefinnande?