Jämnt ska vara jämt-testet

Har du koll på om vi är jämställda och jämlika i Halland? Testa dig själv för att se hur bra koll du har. Diskutera gärna med dina kollegor och vänner.

Fråga 1

Hur mycket skiljer sig medelinkomsten (netto) per år mellan man och kvinna i Halland?

Fråga 2

Hur många procent av unga kvinnor i Västsverige uppger att de råkat ut för sexualbrott?

Fråga 3

Hur stor andel av branscherna i Halland har en jämställd fördelning av män och kvinnor (40/60)?

Fråga 4

Hur stor andel av de som väljer högskoleförberedande program i Halland har högutbildade föräldrar?

Fråga 5

Hur många procent är utrikes födda av de som valts in till kommunfullmäktige i Halland?

Fråga 6

Hur stor andel av föräldraledigheten tas ut av män i Halland?

Fråga 7

Hur stor andel av 18-29 åringarna i Halland uppger att de har ett nedsatt psykiskt välbefinnande?