Tillgänglighet på webbplatsen

Region Halland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ.
  • Menyerna saknar rätt omslutande element för att hjälpa en skärmläsare.
  • Vissa färgkontraster är inte helt godkända.
  • Länkar saknar beskrivning om var dem leder.
  • Rubriker till rapporter saknar h-element.
  • Punktlistor saknar ul-element.
  • Saknas viss funktion för navigationsknappar på singelsidor om dess funktion för skärmläsare.

 

Problem vid användning utan hörsel

  • Vid tabbning sakna webbplatsen tydliga markeringar av element i fokus.

 

Kontinuerligt arbete med tillgänglighetsfrågorna

Vi jobbar med tillgänglighetsfrågorna löpande. Vår ambition är att åtgärda kända tillgänglighetsproblem så skyndsamt som möjligt.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit en extern leverantör genomföra en oberoende granskning av webbplatsens tillgänglighet manuellt mot WCAG 2.1 nivå AA och tillgänglighetstester.

 

Senaste bedömningen gjordes den 6 september 2022.

 

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 september 2022.