15 februari 2019

Region Halland deltar i ny nationell jämställdhetssatsning

Region Halland är en av sex regioner som valts ut att delta i satsningen Modellregioner för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det är Sveriges kommuner och Landsting (SKL) som driver satsningen, med syftet att fler regioner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

 

Läs mer här…