Siffror & Statistik

Rapportens innehåll och statistik vilar på en omfattande research och kontakter för att kartlägga: 1) vilken statistik som existerar, 2) hur den kan delas upp utifrån olika diskrimineringsgrunder och 3) om den går att få fram även på regional nivå för Halland. I hög grad utgår vi från tre nationella enkätundersökningar där mycket tagits fram även på regional nivå: SCB: Undersökningar om levnadsförhållanden (ULF-SILC) samt Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor.