För ökad jämställdhet och jämlikhet genom hela livet

Hur är det att växa upp, bo och leva i Halland? Svaret är att hallänningen har det ganska bra, men att det fortfarande finns mycket att jobba med när det gäller jämställdhet och jämlikhet. Det visar rapporten ”Från vaggan till graven – hallänningens liv och livsvillkor ur ett intersektionellt perspektiv”. Ur denna rapport har vi här lyft ett antal extra brännbara frågeställningar som tydligt visar på att vi alla jämt, i alla lägen, måste jobba för ökad jämställdhet och jämlikhet i Halland. Oavsett kön, bakgrund och individuella förutsättningar. Använd gärna underlaget för diskussioner om jämställdhet och jämlikhet. Vill du läsa hela analysen? Klicka då in på rapportsidan i menyraden eller längre ner på sidan.

Visste du att kvinnor i Halland har högre utbildning men ändå tjänar mindre än män?

Läs mer

Halland har en arbetsmarknad som gynnar inrikes födda, gymnasieutbildade män – men hur är det för alla andra?

Läs mer

Hur påverkar det vår framtid i Halland att vår utbildning styrs av kön, bakgrund och våra föräldrars utbildningsnivå?

Läs mer

Hur kommer det sig att nästan var femte 18-29-åring i Halland lider av psykisk ohälsa?

Läs mer

Nästan 9 av 100 kvinnor i Halland uppger att de blivit utsatta för sexualbrott

Läs mer

Hur påverkar det Halland när vissa grupper inte finns med där besluten fattas?

Läs mer

Den halländska familjen – en doft av 50-tal?!

Läs mer

Läs rapporten i sin helhet

Genom kunskap om hur det ser ut idag kan vi skapa verktyg att förändra strukturerna så att Halland blir den Bästa livsplatsen för alla. Läs rapporten om hallänningars livsvillkor ”från vaggan till graven”.

Till rapporten

Gör jämnt ska vara jämt-testet!

Hur mycket vet du om hur jämställda och jämlika vi är i Halland? Varför inte börja med detta enkla test, där du genom att svara på 7 frågor får en temperaturmätare på din kunskapsnivå inom detta viktiga område.

Gör testet